K zajištění funkčnosti našich webových stránek, k jejich zlepšení a ke statistickým účelům používáme naše vlastní soubory cookies a soubory cookies třetích stran. Níže prosím vyberte, které soubory cookies chcete přijmout nebo odmítnout. Pokračování v procházení webové stránky bez udělení souhlasu bude považováno za jejich odmítnutí. Další informace naleznete v našich Informacích o zpracování osobních údajů.Německý zákon o dodavatelském řetězci (LkSG) a jeho dopad na mezinárodně působící společnosti

PrintMailRate-it

​Již od 1. ledna 2023 nabývá v Německu účinnosti zvláštní zákon upravující povinnosti náležité péče podniků, takzvaný zákon o dodavatelském řetězci (Lieferkettengesetz – LkSG), který byl v červenci 2021 přijat. Tento zákon poprvé ukládá společnostem povinnosti náležité péče v oblasti lidských práv a stanovuje některé povinnosti i v oblasti životního prostředí.

 

Působnost a časový výhled 

Dodavatelským řetězcem se rozumí všechny kroky, které jsou v Německu i v zahraničí nezbytné k výrobě produktu nebo poskytnutí služby, počínaje těžbou surovin a konče dodáním konečnému zákazníkovi (§ 2 LkSG). Od 1. ledna 2023 se zákon bude nejprve vztahovat na podniky s více než 3.000 zaměstnanci. Od 1. ledna 2024 bude působnost zákona rozšířena i na podniky s více než 1.000 zaměstnanci.

Přehled povinností v rámci náležité péče

Splnění budoucích povinností náležité péče vyžaduje zejména: zavedení systému řízení rizik a jmenování odpovědné osoby uvnitř společnosti, provedení analýzy rizik, vydání prohlášení o základních zásadách, přijetí preventivních a nápravných opatření a přezkoumání jejich účinnosti, zavedení postupu pro podávání stížností a v neposlední řadě vedení dokumentace a podávání zpráv o plnění výše uvedených povinností náležité péče.

Rozsah 

Povinné společnosti nesou odpovědnost za celý dodavatelský řetězec a jsou povinny plnit povinnosti náležité péče nejen s ohledem na rizika v rámci vlastní oblasti podnikání, ale také v rámci svého dodavatelského řetězce vůči přímým a nepřímým dodavatelům (v posledním případě při důvodném podezření na možné porušení). 

Upozornění pro nadnárodní podnikatelské skupiny a společnosti s mezinárodními dodavatelskými řetězci

Je třeba podotknout, že povinnosti náležité péče předvídané zákonem se netýkají pouze německých společností, ale jsou relevantní i pro koncernové společnosti patřící do mezinárodně působící skupiny podniků nebo pro zahraniční společnosti v dodavatelském řetězci společnosti se sídlem v Německu. Pro účely zákona jsou dceřiné společnosti v Německu a v zahraničí součástí vlastní oblasti podnikání německé mateřské společnosti, pokud tato společnost vykonává rozhodující vliv na společnosti ve skupině. 
Ne vždy je možné, aby povinnosti vyplývající z německého zákona o dodavatelském řetězci plnila centrálně mateřská společnost. Proto je nutné, aby jednotlivé konstelace byly posuzovány individuálně.

Legislativa EU

V současné době pokračuje legislativní proces přijímání směrnice o dodavatelském řetězci na evropské úrovni. Již na první pohled je zřejmé, že požadavky evropského právního rámce jsou přísnější a obsáhlejší než požadavky německé právní úpravy, a to jak z hlediska rozsahu působnosti a povinných společností, tak i z hlediska závaznosti přijímaných opatření a důsledků případného nedodržení zavedených povinností. 

V této souvislosti je třeba se již nyní připravit na to, že do plnění povinností vyplývajících z německého zákona o dodavatelském řetězci a související připravované směrnice EU budou zahrnuty i obchodní společnosti se sídlem v České republice.

Kontakt

Contact Person Picture

JUDr. Thomas Britz

advokát

Associate Partner

+420 236 163 770

Poslat e-mail

Contact Person Picture

Alice Meier

advokátka

+420 236 163 768

Poslat e-mail

Deutschland Weltweit Search Menu