K zajištění funkčnosti našich webových stránek, k jejich zlepšení a ke statistickým účelům používáme naše vlastní soubory cookies a soubory cookies třetích stran. Níže prosím vyberte, které soubory cookies chcete přijmout nebo odmítnout. Pokračování v procházení webové stránky bez udělení souhlasu bude považováno za jejich odmítnutí. Další informace naleznete v našich Informacích o zpracování osobních údajů.Datové schránky - novinky, které se dotknou téměř každého

PrintMailRate-it
Nový rok 2022 přinesl zásadní změny v zákoně č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který upravuje zejména fungování datových schránek. 

Datové schránky jsou již řadu let běžnou součástí komunikace se státními úřady a lze očekávat, že se stanou také více využívaným nástrojem pro komunikaci v soukromé sféře (mezi fyzickými a právnickými osobami navzájem; bez ohledu na to, zda jde o podnikatelskou činnost či nikoli). Důvod je pochopitelný. Datové schránky představují účinný prostředek podporující digitalizaci nejen veřejné správy, který umožňuje rychlejší a mnohdy efektivnější komunikaci mezi jejich držiteli. 

Datové schránky konkrétně slouží k doručování zpráv ze strany orgánů veřejné moci, k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci a rovněž k vzájemné komunikaci fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob mezi sebou. Právě poslední ze zmíněných funkcí prošla výraznou změnou.

Od 1. ledna 2022 totiž platí 

Fikce doručení také pro soukromé datové zprávy

Do 31. prosince 2021 platila fikce doručení pouze pro datové zprávy doručované od orgánů veřejné moci. To v praxi znamenalo, že pokud se adresát takové zprávy nepřihlásil do své datové schránky po dobu delší než deset dnů od jejího dodání, nastala desátý den od dodání takzvaná fikce doručení, tj. zpráva se měla za doručenou, ačkoli se její adresát do své datové schránky nepřihlásil a zprávu si nevyzvedl ani nepřečetl. 

Tato fikce doručení se nově rozšiřuje také na jakékoli datové zprávy, které byly odeslány soukromým subjektem – tedy nikoli ze strany orgánu veřejné moci. Ať už se tedy bude jednat o zaslání faktury nebo smlouvy v rámci obchodní spolupráce anebo prosté zprávy či jiných dokumentů mezi manželi či kamarády, i u těchto datových zpráv počínaje 1. lednem 2022 platí fikce doručení. 

Omluva typu „Dokumenty jsme neobdrželi, protože jsme se do datové schránky nepřihlásili.“ již tedy neobstojí. Na to je třeba zejména pamatovat u předžalobních výzev a výzev ke zdržení se protiprávního jednání anebo již zmíněných faktur, u nichž doručení formou právní fikce a uplynutí doby splatnosti zahájí nárok na úhradu úroku z prodlení, nebude-li faktura uhrazena včas. Nutno dodat, že zmíněná novela uvedeného zákona současně takzvaně otevře všechny datové schránky pro příjem soukromých zpráv. Stát se tak má k 6. únoru 2022 a odmítnout tuto změnu mohou pouze osoby, které si datovou schránku zřídily dobrovolně na svou žádost, tedy fyzické osoby nepodnikající.

Od 1. ledna 2023 bude platit

Automatické zřízení datové schránky téměř všem subjektům – rozšíření okruhu subjektů

Rok 2023 přinese do oblasti datových schránek další zásadní změnu. Datové schránky budou v následujícím roce automaticky zřizovány
  • všem právnickým osobám (nejen těm zapsaným v obchodním rejstříku; např. nadace, ústavy, SVJ)
  • každé podnikající fyzické osobě (která ji dosud nezřídila dobrovolně)
  • každé fyzické osobě, která je zapsána v evidenci obyvatel a je plně svéprávná a která použije prostředek pro elektronickou identifikaci (NIA ID; jako je bankovní identita, eobčanka)

Tomuto automatickému zřizování datových schránek bude předcházet upozornění. Dotčený subjekt se tedy nemusí obávat, že by se o této skutečnosti nedozvěděl.

Závěrem

Výše uvedené změny jsou projevem digitalizace státu a využití potenciálu datových schránek, který, pokud jde o jejich užívání v rámci soukromého styku, není v současné době dostatečně naplňován. Novela zákona přináší změny, kterých se dle našeho názoru není třeba bát. Důležité je si však uvědomit vážnost právní fikce a důsledky, které z ní plynou, a v této souvislosti přijmout interní či osobní postupy.

Kontakt

Contact Person Picture

JUDr. Lucie Brostíková, BA

advokátka, mediátorka

Senior Associate

+420 236 163 720

Poslat e-mail

Deutschland Weltweit Search Menu