Webové stránky Rödl & Partner používají technické soubory cookie a technologii sledování (tracking) bez použití souborů cookie pro účely vedení anonymních statistik o návštěvnosti. Tyto technologie nám umožňují vylepšovat naše webové stránky a kvalitu uživatelského prostředí. Máte právo odmítnout používání těchto technologií pro statistické účely. Více informací naleznete ZDE.Znalectví a oceňování

PrintMailRate-it


Znalecký tým Rödl & Partner poskytuje rozsáhlou podporu v celé řadě oborů. Znalecká činnost je poskytována především v ekonomických oborech se zaměřením na oceňování obchodních závodů, jednotlivých složek aktiv a oceňování při transakčním poradenství. Naše odbornost dále pokrývá znalecké služby v  oblasti účetnictví a zejména v oblasti převodních cen (transfer pricing).


Jedná se především o následující služby

  • oceňování obchodních závodů v souvislosti s podnikovými kombinacemi, fúzemi, akvizicemi, odštěpením, sloučením a změnou právní formy
  • zpracování znaleckých posudků pro účely vyžadované zákonem o přeměnách obchodních společností
  • vyhotovení znaleckých posudků v souvislosti s požadavky zákona o daních z příjmů, občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích a družstvech
  • oceňování jednotlivých druhů majetku – nemovitých a movitých věcí, vozidel, technologických linek a technologických celků
  • oceňování majetku pro účely správního, občanského a trestního soudního řízení
  • příprava znaleckých posudků a odborných a srovnávacích studií v oblasti převodních cen (transfer pricing) za účelem správného nastavení metodiky či obhajoby před správcem daně, včetně přeshraničního poradenství

Synergie

Náš znalecký tým může využít spolupráce i s dalšími odděleními kanceláře – auditory, daňovými poradci a advokáty – a to jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni. Tímto propojením poradenských služeb nabízíme našim klientům komplexní poradenské služby „z jedné ruky“ s velmi komplexním záběrem a mezinárodním přesahem.

Kontakt

Contact Person Picture

Ing. Martin Koldinský

znalec

Partner

+420 236 163 227

Poslat e-mail

Contact Person Picture

Ing. Jaroslav Chovanec, Ph.D.

znalec

+420 774 634 632

Poslat e-mail

Deutschland Weltweit Search Menu