Poradenství při získávání a čerpání veřejné podpory

PrintMailRate-it

Veřejná podpora podnikání

Veřejná podpora podnikání představuje různé formy přímé či nepřímé finanční podpory dostupné jak
ze zdrojů Evropské unie, tak ze zdrojů České republiky. Je poskytována v podobě dotací, investičních pobídek a odpočtů nákladů na výzkum 
a vývoj od základu daně z příjmů projektů podporujících výzkum a vývoj v podnicích.

Poradenství v oblasti veřejné podpory

Problematikou veřejné podpory se soustavně zabýváme od roku 2002. Orientujeme se zejména
na oblast podpory pro malé, střední i velké podnikatele 
s realizací projektových záměrů ve zpracovatelském průmyslu, IT i dalších oborech. Zkušenosti z mnoha oborů představují pro naše klienty významnou přidanou hodnotu v podobě sdílení zkušeností napříč různorodými oblastmi. 

Patříme mezi přední takto specializované společnosti v České republice. Realizovali jsme poradenství u více než 520 projektů v celkové hodnotě investic přes
35 miliard korun. U více než 210 projektů jsme
se následně aktivně podíleli na jejich řízení. Zorganizovali jsme více než 410 výběrových řízení. 

Disponujeme pojištěním profesní odpovědnosti
pro oblast dotačního poradenství na částku
20 milionů korun poskytujícím klientům garanci
pro případ, že by v důsledku našich poradenských služeb byla dotace krácena, neproplacena, popřípadě odebrána.

Naše služby

Naším cílem je získání veřejné podpory pro vás, maximalizace čerpané veřejné dotace a eliminace sankcí v podobě krácení či odebrání veřejné podpory včetně penále.

Námi nabízené služby pokrývají celý projektový cyklus:
 • monitoring aktuálních možností pro získání veřejné podpory a informační servis pro naše klienty
 • identifikace možností pro získání veřejné podpory pro vaše projekty/investice, doporučení nejvhodnější varianty nebo jejich kombinace
 • zpracování žádosti o veřejnou podporu
 • komunikace s poskytovatelem podpory před
  i po podání žádosti
 • zpracování dokumentace pro dotační výběrová řízení a řízení postupu zadavatele
 • dohled nad plněním podmínek veřejné podpory
  v průběhu realizace projektu
 • zajištění veškeré povinné administrativy v průběhu realizace i v průběhu období udržitelnosti
 • asistence při kontrolách ze strany poskytovatele podpory a dalších kontrolních orgánů včetně administrativní přípravy před samotnou kontrolou 

Kontakt

Contact Person Picture

Ing. David Rys

předseda představenstva   Rödl & Partner Optimus Consult a.s.

Associate Partner

+420 236 163 111

Poslat e-mail

Contact Person Picture

Mgr. Pavel Karásek

Ředitel projektového oddělení

Senior Associate

+420 606 764 497

Poslat e-mail

Deutschland Weltweit Search Menu