Mediace

PrintMailRate-it


Spory mezi stranami nemusí nutně skončit u soudu. Existují i jiné způsoby, prostřednictvím kterých může být konflikt mezi stranami vyřešen. V Rödl Partner proto nabízíme možnost řešení sporu stran za účasti akreditovaného a nezávislého mediátora. 


Co je mediace?

Mediace je účinný nástroj mimosoudního řešení sporů vhodný pro všechny druhy sporů. Mediace napomáhá hledat řešení mezi stranami, spornou situaci uklidnit a napravit ji. Výhodou přitom je, že výsledné řešení sporu nastavují samy strany, což mimo jiné napomáhá dlouhodobému narovnání konfliktu do budoucna.

Pro koho je určena?

Mediaci lze aplikovat nejen na obchodní spory či spory na pracovišti, ale v podstatě na jakýkoli konflikt, který vznikne v osobním či pracovním životě. Mediace je tedy určena všem, kteří chtějí svůj konflikt řešit jinak než před soudem.

Proč o mediaci uvažovat?

Mediace nabízí stranám kontrolu nad řešením sporu, napomáhá se slyšet a ujasnit si vzájemná očekávání. Mediace nabízí prostor, který strana pro své sdělení́ druhé straně potřebuje, šetří čas i finance. 

S jakými spory nejčastěji pomáháme

  • obchodní spory (spory týkající se peněžitého plnění, autorství, vlastnictví práv či vypořádání závazků)
  • pracovněprávní spory (vztahové konflikty, spory o ukončení pracovních vztahů)
  • společenskoprávní spory (spory uvnitř obchodních společností, spory mezi společníky, akcionáři či jednateli)

Kontakt

Contact Person Picture

JUDr. Lucie Brostíková, BA

advokátka, mediátorka

Senior Associate

+420 236 163 720

Poslat e-mail

Deutschland Weltweit Search Menu