Firemní kultura

PrintMailRate-it


Rödl & Partner poskytuje poradenství středně velkým firmám s vedoucím postavením na trhu

S klienty nás spojuje podnikatelský duch a hledání nových řešení. Jsme na jedné lodi. My i naši klienti víme, že nestačí chtít měnit trh. Pokud by úspěšné firmy minulých let snahu měnit trh nepřeměnily ve skutečnost, konkurence by je převálcovala. Firmy ale musí kupředu posouvat
i neklid, který známe z mihotajících ručiček starých hodinek. Neklid je zárukou aktivity, úsilí, inspirace, nadšení a odvahy.   
  
Základem strategie společnosti Rödl & Partner je koncept komplexních poradenských služeb.
K posílení postavení naší značky však vede i snadno rozpoznatelný vizuální styl, jenž má
v celosvětovém měřítku jednotnou podobu. Naše značka se však neomezuje jen na logo. Je tvořena naším obchodním modelem a firemní filozofií.


Identita značky Rödl & Partner

Individuální poradenství

Vůči našim klientům a zaměstnancům vystupujme empaticky. Přistupujeme k našim partnerům tak,
jak by oni měli v našich představách přistupovat k nám.
  

Udáváme směr

Naši klienti očekávají jasná stanoviska. Nevyhýbáme se konkrétním odpovědím a jednoznačným doporučením.
  

Známe podnikatelské prostředí

Orientujeme se dle potřeb trhu. Rozpoznáváme šance a využíváme je.
  

Lokální působnost

Známe lokální trh a plníme očekávání našich klientů a zaměstnanců.
  

Mezinárodní působnost

Nejsme sítí skládající se z nesourodých firem, jsme JEDNA společnost. Jsme zastoupeni v 50 zemích světa.
  

Máme týmového ducha

Za našimi úspěchy nestojí jednotlivec, ale téměř vždy týmová spolupráce. Ač každý z nás je osobnost, síla týmu je v tomto případě rozhodující.
  

Známe pravidla úspěchu

Neženeme se za krátkodobým úspěchem. Usilujeme o expanzi se stabilním základnou. Jsme úspěšní tehdy, jsou-li úspěšní naši klienti.

Kontakt

Contact Person Picture

Ing. Jana Švédová

PR Manager

+420 236 163 111

Poslat e-mail

Deutschland Weltweit Search Menu