K zajištění funkčnosti našich webových stránek, k jejich zlepšení a ke statistickým účelům používáme naše vlastní soubory cookies a soubory cookies třetích stran. Níže prosím vyberte, které soubory cookies chcete přijmout nebo odmítnout. Pokračování v procházení webové stránky bez udělení souhlasu bude považováno za jejich odmítnutí. Další informace naleznete v našich Informacích o zpracování osobních údajů.Zákon o ochraně oznamovatelů již v parlamentním projednávání

PrintMailRate-it
Legislativní přípravy a schvalování nové právní úpravy oznamování protiprávního jednání a ochrany oznamovatelů (whistleblowing) již i v České republice významně pokročily a dostaly se do fáze parlamentního projednávání. Vláda totiž 30. listopadu předložila Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů, který provádí požadavky výchozí evropské směrnice (EU) 2019/1937 do českého právního řádu.
 
Z hlediska většiny obchodních společností v České republice je to velmi důležitá zpráva, neboť každý zaměstnavatel s 50 a více zaměstnanci se po účinnosti tohoto zákona stane takzvaným povinným subjektem a bude muset zavést vnitřní oznamovací systém a současně i přijmout vlastní opatření na ochranu oznamovatelů. 

Vzhledem k tomu je nyní již nejvyšší čas se na nové zákonné povinnosti připravit, když zavedení vnitřního oznamovacího systému je spojeno se splněním celé řady organizačních, právních a technických požadavků, které nelze vyřešit během několika málo týdnů. 

Jaké povinnosti budou spojeny s novým zákonem    
Obchodní společnosti s 50 a více zaměstnanci budou především povinny zavést a provozovat vnitřní oznamovací systém (interní kanál pro oznamování), který umožní zaměstnancům a některým dalším skupinám případných oznamovatelů podávat oznámení o protiprávním jednání uvnitř společnosti, o kterém se dozvěděli v takzvaném pracovním kontextu. 

Pokud jde o způsoby podání oznámení, tak tyto nejsou v návrhu zákona přesně vymezeny, ale povinný subjekt musí svůj vnitřní oznamovací systém vždy nastavit tak, aby oznamovatel mohl oznámení učinit ústně, písemně (včetně elektronické datové zprávy) a v případě žádosti oznamovatele i osobně. Je přitom ale třeba počítat s tím, že vždy a za všech okolností musí být ze strany povinného subjektu zajištěna v rámci vnitřního oznamovacího systému jak důvěrnost a utajení totožnosti oznamovatele a dalších dotčených osob, tak i důvěrnost informací, které jsou předmětem oznámení. 

Vedle této organizačně technické stránky vnitřního oznamovacího systému musí povinná společnost určit takzvanou příslušnou osobu nebo několik příslušných osob, které budou v rámci nastaveného systému výlučně oprávněny přijímat oznámení a posuzovat jejich důvodnost, tedy prověřovat, zda informace obsažené v oznámení odpovídají skutečnosti nebo nikoliv. To potom bude mít vliv na to, zda příslušná osoba oznamovatele vyrozumí o tom, že jeho oznámení je nedůvodné a oznámení tedy „odloží“, anebo zda jej posoudí jako důvodné a předloží na základě toho vedení společnosti návrh na přijetí vhodných opatření.  

S provozováním vnitřního oznamovacího systému však budou spojeny i další povinnosti, zejména informační povinnosti vůči zaměstnancům a dalším případným oznamovatelům, a to jak z hlediska zákona o ochraně oznamovatelů, tak i na základě povinností správce podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).   

Předpokládaná účinnost nové právní úpravy 

Původní návrh zákona o ochraně oznamovatelů počítal s jeho účinností od 
1. července 2023, ale z aktuálního vládního návrhu zákona vyplývá, že by to mohlo být i dříve, podle toho, jak proběhne jeho projednání a schválení. Pokud jde o možnost využití přechodného období pro zavedení vnitřního oznamovacího systému, tak tato by se týkala pouze těch povinných subjektů, které mají mezi 50 až 249 zaměstnanci. V tomto případě by tyto povinné subjekty musely systém zavést nejpozději do 15. prosince 2023. 

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se nové právní úpravy ochrany oznamovatelů a povinností s ní spojených jsme vám rádi k dispozici.

Kontakt

Contact Person Picture

JUDr. Pavel Koukal

advokát

Associate Partner

+420 236 163 760

Poslat e-mail

Deutschland Weltweit Search Menu