Webové stránky Rödl & Partner používají technické soubory cookie a technologii sledování (tracking) bez použití souborů cookie pro účely vedení anonymních statistik o návštěvnosti. Tyto technologie nám umožňují vylepšovat naše webové stránky a kvalitu uživatelského prostředí. Máte právo odmítnout používání těchto technologií pro statistické účely. Více informací naleznete ZDE.Pozor na nové požadavky ohledně provozování kamerových systémů

PrintMailRate-it

​Začátkem února zveřejnil český Úřad pro ochranu osobních údajů novou metodiku k provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů. Jedná se přitom o první výkladový dokument a metodické vodítko českého dozorového úřadu od účinnosti GDPR v roce 2018, které se vztahuje jak na zavádění, tak i na vlastní provozování kamerových systémů. Z nové metodiky přitom vyplývá pro provozovatele kamerových systémů i řada významných požadavků, které v praxi dosud nebyly až na čestné výjimky vůbec zohledňovány. 


K obsahu nové metodiky o provozování kamerových systémů 

Nová metodika Úřadu pro ochranu osobních údajů navazuje na Pokyny Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (EDPB) č. 3/2019 ke zpracování osobních údajů prostřednictvím videotechniky, které byly vydány v lednu roku 2020. Lze ale obecně konstatovat, že česká metodika je z hlediska požadavků na provozování kamerových systémů do značné míry detailnější i přísnější, než shora uvedené evropské pokyny, a to zejména, pokud jde o odůvodnění účelu a technických požadavků na zabezpečení kamerových záznamů.    

Z hlediska svého obsahu se nová metodika skládá ze dvou základních částí, a to jednak z kapitoly věnované výchozím otázkám popisu kamerového systému a dále pak z kapitoly, která se zabývá požadavky na zpracování osobních údajů kamerovým systémem. Z praktického hlediska jsou velmi významné i tři přílohy této metodiky. Těmito přílohami je jednak vzor povinných informací o činnosti zpracování, spojené s provozováním kamerového systému, a dále pak související vzor záznamu o činnosti zpracování a konečně i vzor balančního testu, jež by měl být podle metodiky povinnou součástí procesu zavádění každého kamerového systému.   

Požadavky na kamerové systémy z hlediska z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů 

Z hlediska provozovatelů kamerových systémů je mimo jiné podstatné, že režimu GDPR podléhají nejen systémy s kamerovými záznamy, ale i tak zvané on-line kamerové systémy, které kamerové záznamy systematicky neukládají. To přitom již vyplynulo i z předchozích pokynů EDPB č. 3/2019.   

Pokud jde o konkrétní požadavky spojené se zavedením a provozováním kamerového systému, tak se týkají v zásadě všech dílčích skupin požadavků na zpracování a ochranu osobních údajů. V tomto směru musí každý provozovatel kamerového systému konkrétně osvědčit a doložit účel a právní základ zpracování osobních údajů, konkrétní plnění povinností ohledně zásady minimalizace zpracování, jakož i nastavenou standardní dobu zpracování údajů z kamerových záznamů a zajištění práv dotčených subjektů údajů, zejména co do plnění informačních povinností provozovatele kamerového systému jako správce osobních údajů. 

V této souvislosti metodika rozlišuje informace na první úrovni (informační tabulky s piktogramem a informačním textem) a informace na druhé úrovni, které zahrnují jak povinné informace poskytované správcem subjektům údajů podle článků 13 a 14 GDPR, jakož i popis poučení o právech subjektů údajů ve smyslu článků 15 až 22 GDPR.   

Zabezpečení kamerových systémů  

Podstatná část požadavků na kamerové systémy podle nové metodiky dozorového úřadu se týká zabezpečení kamerových systémů a požadovaných technických a organizačních opatření správce. Metodika přitom v těchto souvislostech rozlišuje tři třídy z hlediska míry porušení práv a zájmů subjektů údajů, a to třídu 1 (malá míra porušení), třídu 2 (střední míra porušení), třídu 3 (vysoká míra porušení) a konečně i třídu 4 (velmi vysoká míra porušení). 

V praxi přitom většina provozovatelů kamerových systémů spadá pod třídy 1 a 2 a je proto je prakticky velmi významná tabulka základních technických a organizačních opatření spojených se zabezpečením kamerového systému. V této tabulce jsou uvedena konkrétní opatření, která je třeba přijmout a průběžně provádět, a to jak ve vztahu k ochraně kamer a datového připojení, tak i k ochraně záznamových zařízení a datových nosičů a ochraně dat (kamerových záznamů). Zapomínat nelze ani na ostatní doporučovaná opatření, jako je školení obsluhy nebo zpracování dokumentace.     

Naše poradenská podpora

Požadavky vyplývající z nové metodiky Úřadu pro ochranu osobních údajů by měly být zohledněny každým provozovatelem kamerového systému, neboť kromě jiného představují i významnou právní jistotu ohledně správnosti, úplnosti a legálnosti jeho provozování. V tomto směru rádi poskytneme našim klientům nejenom komplexní právní podporu a poradenství, ale současně i naše dlouholeté praktické zkušenosti, které v této oblasti máme.

Kontakt

Contact Person Picture

JUDr. Pavel Koukal

advokát

Associate Partner

+420 236 163 710

Poslat e-mail

Deutschland Weltweit Search Menu